Trao sổ tiết kiệm cho em Lê Nhã Phương học sinh lớp 5B có hoàn cảnh khó khăn (con anh Lê Văn Tiến mất do bệnh hiểm nghèo).

Sổ tiết kiệm trị giá: 14.742.000 đồng, do giáo viên, ban CMHS các lớp, HS và các mạnh thường quân nhà trường hỗ trợ.

 

                                                                                      Tin ảnh: TH Đỗ Trọng Hường