Nhằm tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021, sáng ngày 22 tháng 12 năm 2021, chi đoàn trường TH Đỗ Trọng Hường tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021 tại Đoàn phường Cửa Đại. Tham dự có cô giaos Lê Thị Thùy Trường Phó HT nhà trường cùng các cá nhân hoàn thành xuất sắc trong hoạt động Đoàn.

Qua một năm hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi của nhà trường đã đạt kết quả tốt, được Đoàn phường khen tặng là tập thể xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2021. Riêng cô giáo Nguyễn Thị Lệ đã được khen vì hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

 

 

                                                                                                               Tin ảnh: TH Đỗ Trọng Hường