Nhằm kỉ niệm ngày Tết trồng cây hằng năm, sáng ngày 11 tháng 2 năm 2019, trường TH Đỗ Trọng Hường tổ chức Tết trồng cây. Qua đó giáo dục học sinh hiểu ý nghĩa của tết trồng cây