Nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của trường TH Đỗ Trọng Hường, sang ngày 8 tháng 7 năm 2020 Liên đội Đỗ Trọng Hường tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2019-2020.

Đại hội “Cháu ngoan Bác Hồ” là hoạt động giáo dục truyền thống cho phụ trách và thiếu nhi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, từ đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh góp phần giáo dục, rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi nhà trường.

Đại hội là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của trường TH Đỗ Trọng Hường, từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; phát hiện và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục, rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi trong giai đoạn mới...

                  

Đại hội cũng là dịp để các cấp, các lực lượng xã hội tăng cường quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh nhà trường ngày càng vững mạnh.

                                                                         Tin ảnh: Nguyễn Thị Phương Dung (TH Đỗ Trọng Hường)