Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Đỗ Trọng Hường

Phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam
qnm-tphoian-thdotronghuong@edu.viettel.vn