Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, tạo dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức, góp phần xây dựng xã hội học tập, trong 4 ngày từ 20/4 đến 23/4 năm 2022 trường TH Đỗ Trọng Hường tham gia Ngày hội chấn hưng và phát triển văn hóa đọc do Thành phố tổ chức.

Nhà trường cùng 13 trường TH tham gia ngày hội sách trong khối Tiểu học với vai trò cụm trưởng và đã cùng khối Tiểu học đạt giải nhất về trưng bày tại ngày hội. Đây là dịp để vinh danhy những thầy cô làm công tác thủ thư trong các nhà trường và các đơn vị, tổ chức.

 

                                                                                                                                                             Tin ảnh: TH Đỗ Trọng Hường