Nhằm tìm ra những nhân tố xuất sắc trong lĩnh công nghệ thông tin, vận dụng các phần mềm vào thực tiễn. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, trường TH Đỗ Trọng Hường tham gia Hội thi với kết quả giải nhất khối tiểu học của em Lê Nguyễn Thanh Xuân với thành tích 9/10 điểm. Đây là một trong những kết quả cao của nhà trường trong nhiều năm qua.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Tin ảnh: TH Đỗ Trọng Hường